Ubytovací řád

Ubytovací řád:  STARÉ ČASY

1) Po příchodu do ubytování Staré časy se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem); bez dokladu host ubytován nemůže býti.

2) Ubytování probíhá od 17:00 do 21:00 hodin. V jinou dobu mohou býti hosté ubytováni po předchozí domluvě.

3) Cenu za ubytování platí host předem na účet oproti vystavené faktuře dle platného ceníku. Po příjezdu obdrží klíč od hlavního vchodu, případně od garáže a bude s ubytováním seznámen a mile přivítán.

4) Ve všech prostorách ubytování platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si vyhrazujeme právo na pokutu 500,- Kč, při opakovaném porušení zlotřilého kuřáka bez náhrady vystěhujeme.  Prostory vyhrazené pro kuřáky jsou: venku na chodníku.

5) Není dovoleno přemisťování zařízení bez našeho souhlasu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě jsou též zapovězeny.

6) Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.

7) Návštěvy jsou povoleny pouze s naším vědomím.

8) Snídaně není až do odvolání v nabídce.

9) Od našich hostů očekáváme, že budou udržovati čistotu v apartmánu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. Zákaz vstupu ve znečištěném pracovním oděvu a obuvi. V případě znečištěného oděvu či obuvi je host povinen se před vstupem do apartmánu převléknouti či přezouti. V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši 500 Kč za ztížený úklid.

10) Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávati bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách ubytování Staré časy, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem.

11) Provozovatel ubytování neručí za věci vnesené hostem.

12) Psi a jiná zvířata mají do ubytování Staré časy vstup zakázán.

13) V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid.

14) Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla. Při odchodu z domu zamkne vchodové dveře.

15) Ubytování neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků.

16) Škody způsobené na majetku ubytování je host povinen ohlásit ubytovateli a uhraditi. Za pronajatý pokoj ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů až do doby převzetí pokoje pronajímatelem  (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.

17) Při ukončení pobytu host opustí pokoj do 12:00 hod., není – li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč – při ztrátě klíče bude požadována úhrada 300,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj neopustí a není přítomen, vyhrazuje si ubytování právo věci hosta vykliditi a uschovati, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci.

18) Stornopodmínky:

  • Zruší-li host rezervaci den před příjezdem, je povinen uhradit cenu první noci.
  • Zruší-li host pobyt v den příjezdu nebo zkrátí-li host již nastoupený pobyt, je povinen uhradit celkovou cenu plánovaného pobytu.

19) Host je povinen dodržovati ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, máme právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupiti před uplynutím dohodnuté doby. Host přijetím ubytování souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.

Přejeme příjemný pobyt.

Těšíme se na Vaši návštěvu.